Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Fiskevatten inom Älvdalens FVO -

Till startsidan  |  Fiskevatten i Dalarna

blå linje

Fiskevårdområde i Dalarna. Erbjuder både lättillgängliga fiskevatten tillsammans med vildmarksfiske i väglös terräng. Ett varierat fiske i älvar, åar, bäckar, sjöar och tjärnar. Största vattnet är givetvis Österdalälven som erbjudet ett mycket varierat sportfiske. Området erbjuder fiske året runt.

Området är mycket lättillgängligt och de flesta vatten når du i anslutning till bilväg. Men om du vill så kan du ge dig ut till fiskevatten i väglös terräng och där uppleva närheten till vildmark och spännande fiske i skogstjärnar och bäckar.

Fisket i älvarna når sin höjdpunkt i samband med insektskläckningarna i slutet av maj samt under juni och juli, medan sjö- och tjärnfisket kommer igång något senare och är bra en stor del av sommaren.

Vinterfisket startar så snart isarna lagt sig, vilket normalt sker under november och fisket pågår sedan fram till slutet av april. Förutom pimpelfiske efter abborre finns även möjligheter till isfiske efter röding, öring och regnbåge.

Fiskekort:
Kan köpas på bl.a.
Älvdalens Fiskecenter, Älvdalens Sportcenter, Turistbyrån i Älvdalen och många fler ställen inom området. Kortet berättigar till fiske i alla fiskevatten tillhörandes Älvdalens FVO.

För mer fiskeinfo kontakta Älvdalens Fiskecenter

blå linje

Älvdalens FVO på Sverigekartan

Områdeskarta

Fisketips

Artiklar om Älvdalens FVO

Notiser om Älvdalens FVO

 

blå linje

  

Fiskeguider, fiskecharter

Älvdalens Fiskecenter

 

Boende/Logi

Älvdalens Fiskecenter

 

Redskapsbutiker

Älvdalens Fiskecenter

 

Turistinformation

Älvdalens Turistbyrå

Älvdalens Fiskecenter

 

Externa länkar

www.alvdalenfiske.se

www.alvdalensfvof.se/

 

Fiskeartiklar om Älvdalens FVO

-----

 

Fiskevatten inom området:

Strömvatten

Sjöar, dammar, tjärnar

Aspvasslan, (Öring, harr, bäckröding)
Billingsån (Öring, harr, gädda)
Björnån, (Abborre, gädda, id, lake)
Bliksån, (Öring)
Blybergsån, (Öring, bäckröding, abborre)
Dysån, (Öring, harr, gädda)
Gryvlan, (Öring, harr)
Knärån, (Öring, bäckröding)
Kälkån, (Öring, harr)
Lervällan (Öring, bäckröding)
Lillån, (Öring, bäckröding, abborre, gädda)
Lånån, Lånan, (Öring)
Lövåsbäcken, (Öring, bäckröding)
Navran, (Öring, harr, bäckröding)
Oradsbäcken, (Öring)
Rensjövasslan, (Öring)
Rotnen, (Öring)
Rotälven, (Öring, harr, bäckröding, abborre, gädda)
Rymman, (Öring, gädda, harr)
Rällan, (Öring, bäckröding, harr)
Rämmaån, (Öring, bäckröding)
Rövasslan (Öring, bäckröding)
Skålån (Abborre, gädda, öring)
Tennan, Tennån (Öring, harr, gädda, abborre, id)
Ugsiån (Öring, harr, abborre)
Uppdjursån, (Öring, abborre, gädda bäckröding)
Vanån, (Öring, harr, gädda, abborre,id)
Österdalälven, (Öring, harr, sik, gädda, abborre, regnbåge)

Abborrtjärn, (Abborre)
Abborrtjärn, (Abborre, gädda)
Back Olovtjärn, (Abborre, öring)
Bergholstjärn, (Abborre, öring)
Bergsjön, (Abborre, gädda)
Billingssjön, (Abborre, gädda)
Billingstjärnarna, (Abborre, öring)
Blicktjärn, (Abborre, gädda)
Blybergsdammen, (Abborre, gädda, lake, sik, harr, öring, regnbåge)
Blästjärn, (Abborre, gädda)
Blästtjärn, (Abborre, öring)
Blästtjärnarna, (Abborre, röding, öring)
Bodtjärn, Budtjärn, (Abborre, öring)
Bredtjärn, (Abborre, gädda)
Broksjön, (Abborre, gädda, sik, harr, öring, röding)
Brynåstjärn, (Abborre, öring, röding)
Brynåstjärn, (Abborre, gädda, sik)
Digerbergstjärn, (Abborre, öring)
Drittjärnarna, (Abborre, öring)
Djusi, (Abborre, gädda)
Djustjärn, (Abborre, öring)
Dystjärn, (Abborre, gädda)
Evertsbergsjöarna, (Abborre, gädda, öring, sik, bäckröding)
Fabbtjärn, (Abborre, öring)
Fisklösen, (Abborre, öring)
Fisklöstjärn, (Abborre)
Flojttjärn, (Abborre, gädda)
Fluren, (Abborre, gädda)
Frisen, (Abborre, gädda, sik)
Gessi, (Abborre, gädda)
Gessi, (Abborre, gädda)
Gethalsen, (Abborre, gädda)
Glysjön, (Abborre, gädda)
Grundsjön, (Abborre, gädda, sik)
Gryveldammen, (Abborre, gädda, öring)
Gräs-Snarptjärn, (Abborre, gädda)
Gröntjärn, (Abborre, gädda)
Gummastjärn, (Öring, röding, bäckröding
Hackslenstjärn, (Abborre, öring, bäckröding)
Havtjärn, (Öring, abborre)
Hälltjärnen, (Regnbåge)
Ingeborgstjärn, (Abborre, harr, röding, öring, bäckröding)
Kaidammen, (öring, bäckröding)
Kalvtjärnarna, (Öring, röding)
Kalvtjärn, (Abborre, gädda)
Katjistsjön, (Abborre, gädda)
Kolmarktjärn, (Öring, bäckröding)
Kropptjärnarna, (Öring, röding)
Kråkbodtjärn, (Abborre, gädda, regnbåge)
Kullhån, (Abborre, gädda, id)
Kvarntjärn, (Abborre, gädda, öring, bäckröding)
Kvisttjärn, (Abborre, gädda)
Lekstjärn, (Abborre, öring, röding)
Lidbosjön, (Abborre, gädda)
Lillbodtjärn, (Öring, abborre)
Lill-Knäsjö, (Öring, röding, abborre, bäckröding)
Lill-Kropptjärn, (Öring, abborre, gädda)
Lilla-Rensjö, (Öring, röding, gädda, abborre, bäckröding)
Lill-Sugntjärn, (Öring, abborre, röding)
Lill-Uppdjusen, (Abborre, gädda, sik)
Lilla Ugsi, (Abborre, gädda sik)
Ljustjärn, (Abborre, gädda)
Ljustjärn, (Abborre, gädda, sik)
Lomtjärnarna, (Öring, röding)
Lustjärn, (Abborre, öring, röding)
Långtjärn, (Öring, abborre)
Långtjärn, (Gädda, abborre)
Långtjärn, (Gädda, abborre)
Långtjärn, (Gädda, abborre)
Lädtjärn, (Abborre)
Mellan-Sugntjärn, (Öring, abborre, röding)
Mellantjärn, (Gädda, abborre)
Mickeltjärn, (Abborre, gädda)
Mossi, (Abborre, gädda, sik, harr, öring, röding)
Myckeln, Väsadammen, (Abborre, gädda, lake, sik, harr, öring, regnbåge)
Måbergstjärn, (Abborre, öring)
Märratjärn, (Gädda, öring, röding)
Mörktjärn, (Gädda, abborre)
Navarsjön, Navardalssjön, (Öring, röding, bäckröding, lake)
Noren, (Abborre, gädda, id, lake)
Norder Piltlok, (Öring, regnbåge, bäckröding)
Nystamnet, (Abborre, gädda)
Nässjön, (Abborre, gädda, röding, öring, harr)
Oradtjärn, (Abborre)
Oradtjärn, (Abborre, gädda, öring)
Orrtjärn, (Abborre, öring)
Otterbytjärn, (Öring, röding)
Piltlokarna, (Öring, regnbåge, bäckröding)
Porfyrdammen, (Abborre, gädda, regnbåge, bäckröding)
Rangen, (Abborre, gädda)
Ransi, (Gädda, abborre, id, lake, sik)
Rensjö, Stora Rensjön, (Öring, röding, gädda)
Rotsjö-tjärnarna, (Abborre, gädda)
Rotsjön, (Abborre, gädda, lake, id)
Råstja, (Abborre, gädda)
Råtjärn, (Abborre, gädda)
Rämmasjön, (Abborre, gädda, röding, öring, bäckröding)
Sjåbacktjärn, (Öring, röding)
Skeppshussjön, (Abborre, gädda, sik)
Släden, (Gädda, abborre, sik)
Slätbergtjärn, (Abborre, öring)
Snarptjärn, (Abborre, gädda)
Spjutmodammen, (Abborre, gädda, sik, harr, öring, regnbåge)
Spångtjärn, (Abborre, gädda)
Stamntjärn, (Öring)
Starrtjärn, (Abborre, gädda)
Stor-Abborrtjärn, (Abborre, gädda)
Stor-Dystamnet, (Abborre, gädda, sik)
Stora-Knäsjön, (Öring, röding, bäckröding, abborre)
Stora Ugsi, (Abborre, gädda, sik)
Stor-Kropptjärn, (Öring, abborre, gädda)
Storkropptjärn, (Abborre, gädda, sik)
Stor-Lövtjärn, (Abborre, gädda, öring, röding)
Storsjön, (Öring, harr, regnbåge)
Stor-Sugntjärn, (Öring, abborre, röding)
Stortjärn, (Abborre, harr, öring, röding)
Stora-Tuttjärn, (Abborre, öring)
Stora Uppdjusen, (Abborre, gädda, sik)
Svartgessi, (Öring, röding)
Svartgessi, (Abborre, gädda)
Svinntjärn, (Abborre)
Sältjärn, (Abborre, gädda)
Söderjölltjärn, (Abborre, gädda)
Söder Piltlok, (Öring, regnbåge, bäckröding)
Tommostjärn, (Abborre, öring)
Trängsletdammen, (Abborre, gädda, lake, sik, harr, öring)
Tangeråstjärn, (Abborre, röding, öring)
Tyltjärn, (Abborre, öring)
Tyrissjön, (Gädda, abborre, id, lake, sik)
Ugsilångtjärn, (Abborre, gädda, sik)
Uppvan, (Abborre, gädda)
Urdtjärn, (Öring, abborre, röding)
Vaistjärn, (Abborre, öring)
Van, Vansjön, (Abborre, gädda, lake, id)
Vanfjälltjärnarna, (Öring, abborre)
Vridatjärn, (Öring, röding)
Vridutjärn, (Öring)
Väsadammen, Myckeln, (Abborre, gädda, lake, sik, harr, öring, regnbåge)
Västersjön, (Abborre, gädda, lake, id)
Åbjörntjärn, (Abborre, gädda)
Åsdammen, Åsendammen, (Abborre, gädda, lake, sik, harr, öring, bäckröding)
Åtjärn, (Abborre, gädda)
Äsjön, (Abborre, gädda, lake, id)

 

blå linje

Välkommen att skicka in fiskeinfo eller fiskerapporter angående Älvdalens FVO till oss, maila hit

blå linje

Fisketips/info:

----

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

Notiser:

----

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

 

blå linje

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2015

 

 

 

Österdalälven vid Kuntmått, Lokarakan
Österdalälven vid Kuntmått, Lokarakan

Vanån, uppströms Tennänget
Vanån, uppströms Tennänget

Rotälven
Rotälven