Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Södra Wixen, Södra Vixen -

Till startsidan  |  Fiskevatten i Småland

blå linje

Södra Wixen ligger 7 km sydväst om Eksjö och är en klarvattensjö och tillhör Emåns avrinningsområde. Sjön är på 513 ha. Största djup är 17 m, medeldjupet är 6 m. Höjd över havet 215,7m. Tillrinningsområdet är 8590 ha stort. Sjön erbjuder mycket fint fiske på främst gädda och abborre. Gäddor på över 10 kilo har fångats, men normalviken ligger runt 3 kg. Även abborren är storväxt fiskar över kilot är inte ovanliga. Sjön har också ett bra bestånd av kräftor. Den största dokumenterade abborren i sjön var 1,9 kg. Största landade gädda är hittills strax över 14 kg. Vintertid en bra pimpelsjö.

Sjöns strandlinje och botten är oregelbunden. Det finns elva öar och en del mindre stengrund. Bottenmaterial främst grus, sand och sten. Stränderna är steniga och mestadels branta. Sjön omges till största delen av skogsmark med ett relativt stort inslag av odlad mark samt vid den östra stranden av fritidsbebyggelse.

Minst elva mindre bäckar rinner till Södra Wixen. Sjön Norra Wixens utlopp regleras och utgör vandringshinder för fisk. Vandringshinder finns även nedströms sjöarna i form av en fiskodling ca 4 km nedströms Norra Wixen och en damm i Fällbo ca 6 km nedströms.

Fiskarter i sjön: Mört, gädda, braxen, abborre, sarv, bergsimpa, siklöja, sutare och lake.

Fiskevården sköts av Södra Wixens FVOF

Regler
Fiskekortet gäller för fiske över hela sjön med handredskap som fluga, spinn, mete, pimpel, dragrodd, trolling och sänkhåv för agn. Kortet gäller ej för angelfiske eller kräftfiske. Max 2 gäddor per kort och dag. Gäddor över 80 cm skall skonsamt sättas tillbaka i sjön. Endast två redskap per kort. Under augusti månad är dragrodd och trolling ej tillåten

Försäljningställen
Paradis Fiskecamp, Paradis
Paradis Pensionat, Paradis
Ullinge Wärdshus, Ullinge
IFiske.se

Båtramp finns vid Paradisgård där du kan sjösätta din båt.

 

blå linje

Södra Wixen på Sverigekartan

Smålandskartan

Fisketips

Artiklar om Södra Wixen

Notiser om Södra Wixen

 

blå linje

Fiskeguider, fiskecharter

Paradis Fiskecamp, välutbildad fiskeguide som kan Södra Wixen utan och innan. Talar både svenska, engelska och tyska.

 

Boende/Logi

Paradis Fiskecamp, stugor

 

Redskapsbutiker

Intropris Eksjö

 

Turistinformation

Turistbyråer i Småland, Eksjö, Nässjö

 

Externa länkar

Södra Wixens FVO, http://sodravixen.se/

 

Fiskeartiklar om Södra Wixen

-----

 

blå linje

Välkommen att skicka in fiskeinfo eller fiskerapporter angående Södra Wixen till oss, maila hit

blå linje

Fisketips/info:

-----

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

Notiser:

-----

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

 

blå linje

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2016

 

 

 

  Annonser